สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน การกระจายอำนาจทางการศึกษา มือหนึ่ง ของประเทศญี่ปุ่น Prof. Tamotsu Togunaga ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น