ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน


     การจัดพิธียกเสาเอกอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน ณ พื้นที่บริเวณบ่อลูกรัง ข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)


     ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน » รูปภาพเพิ่มเติม «

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น