#

IRDTP for ASEAN, KKU

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย Toho University, Japan และ Khon Kaen University, Thailand

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 กรกฏาคม 2567

- ประกาศผล 31 กรกฏาคม 2567
- ปฐมนิเทศ 2 สิงหาคม 2567
- Online exchange 9 และ 23 สิงหาคม 2567
- Onsite exchange 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2567 ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น